Принципи и практики на Jelly Belly Candy Company

Мисия

Jelly Belly Candy Company е отдадена на производството на най-висококачествени захарни изделия, предоставяйки отлично обслужване и създавайки истинска и вкусна продуктова линия за потребителите. Ние търсим най-добрите съставки и сме възприели най-високотехнологични производствени процеси. Ние се стремим да бъдем отговорна корпорация във всички части на света, за да осигурим високо качество и стандарти за сигурност в нашия бизнес.

Ние имаме за цел обществото, нашите клиенти и бизнес партньори да са уверени в продуктите с нашата марка, както и че продуктите ни са в съответствие с добрите практики на индустрията.

Jelly Belly е отдадена на търговия с етични бизнес стандарти и очаква от своите доставчици и лицензианти да се държат по същия начин.